Sammen med Nordic Furniture har vi levert trapp og faste innredninger på dette prestisjeprosjektet for Ferd sine nye kontorer i Dronning Mauds gate 10.

Prosjektet har blitt utført for Ferd. Tegnet av Radius Design.

Foto: Dag Sandven