Skip to main content

En bærekraftig entreprenør

Tømmermesterne Lohne & Lauritzsen AS ble etablert i 1985, og er videreført i selskapet Lohne & Lauritzsen AS, som ble etablert i 2016. Oppdragene består av rehabilitering av privat- og næringseiendom, kontor og restaurant. L&L tar primært ansvar for totalentrepriser med tilhørende byggeledelse og HMS-ansvar. Selskapet omsetter for i underkant av 100 MNOK i 2022.

Lohne & Lauritzsen er godkjent lærebedrift.

Lohne & Lauritzsen AS jobber systematisk og målrettet med Helse, Miljø og Sikkerhet i alle ledd. Vi tar miljøet på alvor og er stolt medlem i Grønt Punkt og er en Miljøfyrtårnbedrift. Vi har utarbeidet gode miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp som sikrer en bærekraftig bedrift. Lohne & Lauritzsen AS involverer alle ansatte og oppfordrer leverandører og samarbeidspartnere til å ha et sterkt fokus på miljø. En bærekraftig byggeprosess behøver ikke koste mer!

Vi utarbeider årlig miljørapport. Miljørapporten for fjordåret finner du herInnrapportering 2022

Godkjenninger og anbefalinger