Skip to main content

Malmøykalven (Villa Semb)

For Oslo kommune omsorgsbygg har vi hatt entreprisen med tilbakeføring og istandsetting av hovedhuset på Malmøykalven oppført på slutten av 1800-tallet. Bygningen ble oppført som sommervilla for kjøpmann Lars Semb og hans hustru Stella (f. Boye)

Deretter solgt og mellom 1896 og 1915 var det offentlig bad (Malmøykalven Dame- og herrebad), samt restaurantdrift på stedet. Badet gikk i 1915 konkurs, og Kristiania kommune overtok eiendommen. Fra 1916 og fram til 1946 hadde Ullevål sykehus 130 sengeplasser på Malmøykalven som ble benyttet til sommeropphold for tuberkuløse barn. Etter 1947 er anlegget på Malmøykalven blitt brukt som feriested for barnehjem i Oslo.

Bygningen sto senere tom i flere år, og var preget av sterkt forfall.

Tiltaket omfattet restaurering og skallsikring av bevaringsverdig bygningen som er oppført på Byantikvarens gule liste og er dermed kommunalt listeført som bevaringsverdig. Klimaskallet og deler av de bærende konstruksjonene var sterkt preget av råteskader og hadde store setningsskader.