Myntgata 2, juni 2019

21. juni, 2019

Myntgata 2 åpnet som nye kontorlokaler for start-up-bedrifter jini 2019

I Myntgata 2 har vi gjort en totalrehabilitering av den gamle artilleristallen. Her har gamle kontorer blitt gjort om til et kontorlandskap for start-up-bedrifter, og består for det meste av åpne landskap og store rom preget av historie. Det har vært store endringer i den innvendige strukturen, og store deler av dekker har blitt revet for å skape større og mer åpne rom. I nesten alle rom er det mulig å se en del av historien til bygget. 

Prosjektet har blitt utført for Aspelin Ramm Eiendom og tegnet av Oslo Works. 
Lohne & Lauritzsen har hatt totalentreprisen på dette prosjektet, med unntak av rivearbeidene.