Scala Aker Brygge

Nye kontorer for Scala ferdigstilt på Aker Brygge.
Totalenetreprise for Lohne & Lauritzsen med infrastruktur, møbler og tekniske fag.

Design: Radius Design