For Leopoldus eiendom har vi hatt hovedentreprise med leiligheten i denne klassiske bygården på Skarpsno.
Her har byggherren hatt en urokkelig trofasthet til håndverkstradisjoner, gode materialvalg og kvalitet.
Les mer om dette prosjektet på Leopoldus Eiendom sine nettsider.
Foto: Alle bilder hentet fra Leopoldus Eiendom sine nettsider.