Nordstrandveien Oslo 2007

Fasadeendring av eksisterende bolig i 2007.

Sted: Nordstrand