I Myntgata 2 har vi gjort en totalrehabilitering av den gamle artilleristallen. Rehabiliteringen startet høsten 2018, og stod klar juni 2019. Her har Share Oslo flyttet inn, og gamle kontorer blitt gjort om til et kontorlandskap for scale-up-bedrifter. Bygningen består for det meste av åpne landskap og store rom preget av historie. Det har vært store endringer i den innvendige strukturen, og store deler av dekker har blitt revet for å skape større og mer åpne rom. I nesten alle rom er det mulig å se en del av historien til bygget.

Prosjektet har blitt utført for Aspelin Ramm Eiendom og tegnet av Oslo Works.
Lohne & Lauritzsen har hatt totalentreprisen på dette prosjektet, med unntak av rivearbeidene.

Les mer om hva Share Oslo gjør her.