Lindealléen Jan 2012

Hvem skulle tro at den røde fuglekassen på Grefsen skjulte en sjel av svunnen sveitserstil?

Huset i 50-tallsstil var opprinnelig et flott sveitserhus beliggende på Grefsen.

Gamle foto og tegninger la grunnlaget for tilbakeføring/ omgjøring av det engang så flotte huset. Detaljer som sperreføtter og spir er tilvirket på vårt eget verksted og montert på plassen

Sted: Oslo