Caroline, frokostsalen på Hotel Continental

Februar 2018 var det nyåpning av frokostsalen Caroline på Hotel Continental.

Dette prosjektet holdt vi på med samtidig som Bar Boman.

CM har hatt hovedentreprise. Lohne og Lauritzsen har vært med på utforming og levering.

Radius Design har vært interiørarkitekter.

Byggherre var Hotel Continental.