I det gamle fjøset på Bogstad Gård har Lohne & Lauritzsen hatt hovedentreprisen med å tilbakeføre fjøset til mer eller mindre sitt opprinnelige utseende.

Tidligere hadde fjøset blitt gjort om til butikklokale i typisk 80-tallsstil med terracottafliser på gulvet og panel på veggene. Nå er overflatene blitt tilsvarende det gamle fjøset, med referanse til et rom som ble bevart ved første ombygging.

Foto Christian Strand, Norsk Folkemuseum,
Foto Oslo Glass & Vindu.