Fritzners gt 3 Juni 2002

13. januar, 2012

Villa på Frogner i Oslo oppført 1913.

Total rehabilitering hvor vi i samarbeid med byggherre, arkitekt og antikvar tilbakefører fasaden til originalt utseende.

Manglende ornamenter monteres, vinduer byttes tilbake til de opprinnelige med gammelt glass. Taket legges om og gammel taksten legges tilbake. Det er gravd opp rundt hele bygget og etablert ny drenering.

Innvendig blir huset modernisert med følgende:

Balansert ventilasjon.

Det borres energibrønner med tilhørende varmeveksler, vannbåren gulvarme og nye radiatorer.

Nytt elektrisk opplegg som inkluderer et BUS-system. Dette vil si at alt av lysstyring, varme, alarmer etc kan programmeres i alle varianter.

Det støpes nye dekker og samtlige bad moderniseres etter kundens ønske.

Det etableres et trimbasseng nedfelt i gulv. Dette rommet lages som en egen celle, med tilhørende avfuktingsanlegg, ventilasjon og bassengteknikk.

Den originale pipen er rehabilitert ved at det er ført nye foringer på innsiden av pipeløpet.

Samtlige innvendige trapper byttes eller etableres nye.

Sted: Gimle
Design: Niels Aars Nicolaysen
Link: