Colorline arena

13. januar, 2012

Color Line Arena Hamburg I oktober har vi arbeidet med et krevende prosjekt for PG utstillingsarkitektur, og Colorline.

I en sportshall under bygging i Hamburg har vi laget to portaler og en VIP losje. PG utstillingsarkitektur er en ny kunde for oss, og det har vært inspirerende å arbeide med nye mennesker.

Colorline skriver: Gode venner og partnere! Jeg vil på denne måten få takke dere alle for betydelige og sterke bidrag til vår felles leveranse til Color Line Arena i Hamburg: A. Skiltløsning på fasaden B. To attraksjoner inne i hallen som byr på en unik filmopplevelse fra Norge C. VIP-losjen til Color Line

Vi nevner spesielt : Hybris Film som utviklet totalkonseptet sammen med oss, og som har skapt den unike filmopplevelsen publikum tilbys i de to portalene. Uttalelser fra sentrale personer innen norsk reiseliv indikerer at aldri har Norge blitt filmatisk presentert så optimalt som på de tre filmene Hybris hadde ansvar for. Stor takk til Sølvi, Kaja og Jarl. Fotophono som hadde ansvar for den tekniske løsningen, og montering. Fant etter noe om og men den riktige tekniske plattformen, og imponerte stort under montering i forhold til å handtere særlig vanskelige monteringforhold. (Bygget var 2 måneder forsinket!) Særlig takk til Tor-Egil som ikke gav seg før teknisk løsning var på plass, og til Geir , Kenneth og Egil som løste monteringsoppgaven på imponerende vis. Eurosign som leverte alle skilt. Fasadeskiltene stod som påler under åpningsarrangmentet fredag kveld, Color Line medarbeiderne hadde tårer i øynene !

Bra jobba Johan & Knut. Lohne & Lauritzen som med eget snekkerlag var i Hamburg for å bygge de to portalene. Teamet til Even taklet meget vanskelige byggeforhold meget profesjonelt, og resultatet ble meget bra. Møbelverkstedet som laget innredningen til losjen, gode designløsninger utført med høy kvalitet. Takk til Pål & Co. Color Line Arena åpnet fredag 8. november, med 15 000 publikummere samlet til konsert med Phil Collins. Arrangemenet ble en stor suksess. Viktigere for oss var tilbakemeldingen fra Color Line lørdag etter åpningen: Dette var meget bra, og det som primært kjennetegner totalløsningen er KVALITET. Det hører med til historien at Color Line hadde med seg en gruppe til åpningen bestående av eier, styre , ledelse, presse og politikere. Responsen på vår jobb var i hovedsak basert på tilbakemeldinger fra denne gruppen.

PGU er opptatt av å levere høy kvalitet, og skal vi lykkes med dette på vi ha dyktige og profesjonelle samarbeidspartnere. På dette prosjektet hadde vi det, det var avgjørende for at løsningen ble så bra.

Takk for samarbeidet, vi ser frem til fortsettelsen ! November 2002

Sted: Hamburg
Design: PG utstillingsarkitektur
Link: