IDA Arkitekter

4. november, 2011

IDA Arkitekter har vi hatt mange lange og komplekse byggeprosjekter med.

 • REGULERINGSSAKER

 • TOMTE- OG EIENDOMSUTVIKLING

 • PROSJEKTERING AV:
 • BOLIGER
 • NÆRINGSBYGG
 • KONTORBYGG
 • UNDERVISNINGSBYGG
 • NYBYGG OG REHABILITERING
 • BOLIGER UNDER DISKRESJON

 • KOMMUNAL SAKSBEHANDLING – tiltaksklasse 3

 • SALGSTEGNINGER/ PROSPEKT

 • 3D-VISUALISERING