Fortidsminneforeningen

4. november, 2011

Fortidsminneforeningen arbeider for å beskytte og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og andre former for kulturminner og kulturmiljøer.

Lohne & Lauritzsen AS står på Fortidsminneforeningens liste over anbefalte foretak.