Snøhetta kontorer Kr. Kroghs gt

13. januar, 2012

Sted: Kristian Kroghs gt, Oslo
Design: Snøhetta
Link: